ORDE do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declaradas en situación de garda con fins adoptivos no ano 2023, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B).

A tarxeta Benvida, forma parte deste programa e

ten como finalidade paliar o custo que
leva aparellado á crianza e coidado dos fillos e fillas, dirixíndose nas sucesivas convocatorias publicadas a contribuír ao pagamento dos gastos realizados no primeiro ano de vida
do neno ou nena.

ACCESO  A PUBLICACION BENVIDA TARXETA 2023