AXUDAS Á ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO ÁMBITO DAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DO NÚCLEO DE ESTRIBELA E DO CONXUNTO HISTÓRICO DE PONTEVEDRA.

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA SOLICITAR AYUDAS A ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL NÚCLEO DE ESTRIBELA Y DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE PONTEVEDRA. REMANENTES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2013-2016. Nº EXPEDIENTE: 2021/SUBCC/000015

 

PINCHA AXUDAS DE EDIFICIOS DE VIVENDAS para ver todas las Bases de esta ayuda.

Te ayudamos a solicitarla 986 64 00 15